0975 663 246 thegioiphimcachnhiet@gmail.com

Chứng nhận chất lượng sản phẩm

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM PHIM CÁCH NHIỆT

1. Hiệp hội phim cách nhiệt quốc tế (IWFA)

là một cơ quan kiểm định chất lượng của ngành công nghiệp sản xuất phim cách nhiệt, quản lý chất lượng các đại lý phim cách nhiệt, các nhà phân phối, nhà sản xuất và tạo điều kiện cho sự phát triển của các ngành công nghiệp phim cách nhiệt bằng cách cung cấp nghiên cứu, đến chính sách và kiểm định chất lượng sản phẩm. 

Hanita Coatings là nhà sản xuất phim cách nhiệt của Israel, là nhà cung cấp chính của nhãn hiệu phim cách nhiệt ô tô và nhà kính Solarzone tại Việt Nam. Dưới đây là giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm của IWFA với nhà sản xuất HanitaCoatings.

Quý khách có thể kiểm định thông tin tại website cũng như nhà sản xuất Hanita là đối tác của IWFA trên trang iwfa.com: http://www.iwfa.com/BusinessLocator/FindaManufacturer.aspx

Chứng nhận của Hiệp hội phim cách nhiệt quốc tế (IWFA)

2. Hiệp hội phim cách nhiệt châu Âu (EWFA):

Được thành lập vào năm 2000 bởi các nhà sản xuất phim cách nhiệt, cơ quan này đại diện cho các nhà sản xuất và tìm cách đẩy mạnh các lợi ích của các ngành công nghiệp phim cách nhiệt. Tại đây hợp các nhà sản xuất và nhà phân phối với mục đích thúc đẩy các sản phẩm phim cửa sổ trong châu Âu và đưa ra các tiêu chuẩn về chất lượng phim cách nhiệt để nâng cao lợi ích của người tiêu dùng. Dưới đây là chứng nhận chất lượng sản phẩm của IWFA với nhà sản xuất phim cách nhiệt nhà kính và ô tô Hanita Coatings.

Chứng nhận của Hiệp hội phim cách nhiệt châu Âu (EWFA)

3. Chứng nhận chất lượng sản phẩm của EWFA với nhà sản xuất HanitaCoatings

 Chứng nhận chất lượng sản phẩm của EWFA với nhà sản xuất HanitaCoatings

 Chứng nhận chất lượng sản phẩm của EWFA với nhà sản xuất HanitaCoatings

Quý khách có thể giởi yêu cầu Gửi yêu cầu Hoặc chia sẻ bài viết
0975 663 246