0975 663 246 thegioiphimcachnhiet@gmail.com

Điều khoản website

Logo Website Thegioiphimcachnhiet.com

Logo website Thegioiphimcachnhiet.com

Website được tạo bởi Thegioiphimcachnhiet.com, cung cấp các thông tin về phim cách nhiệt chống nóng. Tư vấn dán phim cách nhiệt cho quý khách hàng có nhu cầu trên lãnh thổ Việt Nam

Phạm vi sử dụng

Website chỉ cung cấp thông tin liên quan đến các sản phẩm mà công ty cung cấp: phim cách nhiệt nhà kính, phim cách nhiệt ô tô, phim bảo vệ kính, trừ các dịch vụ chịu sự điều chỉnh của Hợp đồng riêng.

Thay đổi nội dung điều khoản

Thegioiphimcachnhiet.com có thể, tùy theo sự suy xét của chính mình, thay đổi, thay thế, sửa đổi, thêm và/hoặc bỏ bớt đi một phần nào đó của các Điều khoản. Điều khoản sẽ có hiệu lực lập tức khi công bố trên website. Vì vậy, mỗi khi sử dụng website này, bạn cần phải xem lại nội dung của Điều khoản để đảm bảo có được những thông tin đầy đủ nhất.

Sở hữu và chia sẻ

Bạn có quyền được sử dụng website này hoặc tài nguyên của website này cho cá nhân hay nội bộ không nhằm mục đích kinh doanh, chúng tôi khuyến khích việc sử dụng này cùng với việc trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường liên kết (link/url) đến tài nguyên trên website này. Bất kỳ việc sử dụng khác, bao gồm việc sao chép, sửa đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản bất cứ tài nguyên nào đều bị cấm nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản.

Hạn chế sử dụng

Thegioiphimcachnhiet.com không chấp nhận bất kỳ việc sử dụng website và/hoặc tài nguyên nào cùa website vào một trong những việc sau:

1. Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam.

2. Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.

3. Gây rối trật tự công cộng; và/hoặc phạm pháp hình sự.

4. Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.

5. Sử dụng vào mục đích kinh doanh và/hoặc thương mại mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi, như là các cuộc thi, cá cược, đổi chác, quảng cáo hoặc kinh doanh đa cấp.

6. Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.

7. Sử dụng các loại robot, nhện máy (spiders) và/hoặc bất kỳ thiết bị tự động nào, và/hoặc tự tay theo dõi và thu thập tài nguyên của website cho bất kỳ mục đích tái sử dụng mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

8. Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website.

9. Bất kỳ hành động nào không hợp pháp và/hoặc bị cấm bởi các bộ luật tương ứng.

10. Hành động xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của thegioiphimcachnhiet.com.

11. Bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp.

Liên hệ - Phản hồi

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng website, mời bạn vào phần Liên Hệ – Phản Hồi. Tất cả các câu hỏi hoặc bình luận về website hay nội dung website sẽ được giải đáp bởi Bộ phận Trợ giúp thành viên của Thegioiphimcachnhiet.com.

Quý khách có thể giởi yêu cầu Gửi yêu cầu Hoặc chia sẻ bài viết
0975 663 246